Wallner Marin AB

–– På grund av ett serverhaveri har vår gamla hemsida raderats och vi håller som bäst på att bygga upp en ny. Vi hoppas att ni kan ha överseende med detta. ––

Välkommen till Wallner Marin AB på Södermöja i Stockholms skärgård.

Med Byviken på östra Södermöja som utgångspunkt bedriver vi en verksamhet med två huvudinriktningar.

Den ena fokuserar på fastigheter med allt vad det kan tänkas innebära som projektledning av stora och små byggen och renoveringar till strandskyddsfrågor och inredning.

Den andra handlar om båtar, dels båttaxi och sjötransporter men också assistansuppdrag, bryggarbeten och egentligen allt annat som på ett eller annat sätt har med båtlivet att göra.