Miljöpolicy

Allt vi människor gör är på ett eller annat sätt en belastning på miljön. Det är därför av största vikt att vi hela tiden gör vårt yttersta för att minska vårt miljö- och klimatavtryck.

Här på Wallner Marin sysslar vi bland annat med sjötransporter i olika former. Dessa sker med båt vilka ännu så länge förbrukar diesel som är ett fossilt drivmedel. Från och med hösten 2023 kommer dock vår flotta att kompletteras av en elektrisk taxibåt.

Vi har som policy att alltid ta minsta möjliga båt för respektive uppdrag samt att effektivisera alla resor med avseende på fart och rutt för att minimera bränsleförbrukningen. Vidare så undviker vi så långt det går tomgångskörning och under den kalla delen av året håller vi maskinerna varma för att på så sätt minska utsläppen från kalla motorer.

Inom ramen för både fastighetsverksamheten och de jobb vi utför inom bland annat svets och smide strävar vi hela tiden efter att återanvända så mycket av ”det gamla” som möjligt vilket håller både transporter och tillverkningskostnader på en så låg nivå som möjligt – till fördel för både miljön och våra kunder.